Αρχεία για την 'Μεταπτυχιακά Προγράμματα' Κατηγορία

ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τρίτη, Απρίλιος 3rd, 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» για το ακαδ. έτος 2012-2013.

ΠΜΣ Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Δευτέρα, Μάρτιος 12th, 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για το Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσκληση για εισαγωγή φοιτητών σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τετάρτη, Μάρτιος 23rd, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαικό έτος 2011-2012. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Μαίου 2011.

Πρόσκληση για εισαγωγή φοιτητών σε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή

Δευτέρα, Μάρτιος 21st, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική Προκήρυξη για εισαγωγή 20 φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) για το ακαδημαικό έτος 2011-2012. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2011.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δευτέρα, Μάρτιος 21st, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011-2012. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Απριλίου 2011.

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου»

Παρασκευή, Μάρτιος 18th, 2011

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για: · Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία». · Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών […]

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δευτέρα, Μάρτιος 14th, 2011

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να διαβάσετε την Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2011.

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τρίτη, Μάρτιος 8th, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαίου 2011.

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιοποικιλότητα

Τρίτη, Μάρτιος 8th, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Προκήρυξη του ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαίου 2011.

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Κυριακή, Μάρτιος 6th, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Μαρτίου 2011.