Αρχεία για 14 Μαΐου 2011

Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου σε ΤΠΕ

Σάββατο, Μάιος 14th, 2011

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι από τις 6/5/2011, μπορούν με χρήση των κωδικών τους να βλέπουν τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis ((Επιλογή: «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης» -> «Νέα Αίτηση»). Τα προγράμματα πιστοποίησης θα ανακοινώνονται σταδιακά σύμφωνα με τη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και τη διαθεσιμότητα ανά […]

Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου σε ΤΠΕ

Σάββατο, Μάιος 14th, 2011

Εντός του Σεπτεμβρίου 2011, θα ξεκινήσει η επόμενη – τρίτη – περίοδος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Τα προγράμματα που αφορούν στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, είναι εξάμηνης διάρκειας (δυο τρίωρα την εβδομάδα) και διεξάγονται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, σε όλους τους νομούς της χώρας. Μέχρι τώρα, σε […]