Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με υλικό και μελέτες για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι μελέτες που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ) βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα σε μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Με μία απλή αναζήτηση στον δικτυακό τόπο http://repository.edulll.gr κάθε χρήστης μπορεί πλέον να βρει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, να διαβάσει μελέτες και εκθέσεις, να ξεφυλλίσει βιβλία και εγχειρίδια, να δει σχετικά βίντεο και παρουσιάσεις από ημερίδες και συνέδρια.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, η οποία υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), προσφέρει εύκολη πλοήγηση και απλή και σύνθετη αναζήτηση, ενώ ήδη από την αρχική σελίδα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα όλα τα θέματα του τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης για τα οποία έγιναν κρίσιμες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ’ ΚΠΣ.

Ο δικτυακός τόπος συγκεντρώνει, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, πλούσιο περιεχόμενο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την προσχολική αγωγή, τη δια βίου μάθηση, την ειδική αγωγή και για ένα ευρύ σύνολο συναφών θεμάτων. Δίνεται έτσι, για πρώτη φορά, η δυνατότητα για την ευρύτερη πρακτική αξιοποίηση και προβολή του υλικού αυτού σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και σε όλους τους πολίτες.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει ήδη σημαντικό υλικό που έχει παραχθεί από τις δράσεις των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ενώ εμπλουτίζεται καθημερινά με νέο περιεχόμενο και βελτιώνεται ως προς τη λειτουργικότητά της. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη θα συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το υλικό που παράγεται και κατά τη διάρκεια του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Συγκεκριμένα, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα απλής και σύνθετης αναζήτησης στα πεδία των εγγραφών, καθώς και δυνατότητα πλοήγησης στα επιμέρους πεδία: Συγγραφέας/Δημιουργός, Φορέας Υλοποίησης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Θέματα, Λέξεις-Κλειδιά, Τύπος Περιεχομένου, Ημερομηνία, Τίτλος. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει διάφορους τύπους περιεχομένου, όπως: Εκπαιδευτικό υλικό, Μελέτες & Εκθέσεις, Βιβλία, Υλικό από Συνέδρια & Ημερίδες, Βίντεο, Αρθρα, Διδακτορικές Διατριβές, Εγχειρίδια & Φυλλάδια, Λεξικά, κ.λπ.

Το έργο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με τη χρήση του Ανοικτού Λογισμικού DSpace.

Ειδικότερα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr ) ανέλαβε και υλοποίησε το έργο της οργάνωσης, τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού υλικού της Ειδικής Yπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr ). Το συγκεκριμένο περιεχόμενο παρέχεται σε περιβάλλον ψηφιακής βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η συμβατότητα με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, διάθεσης, διαλειτουργικότητας και μακροχρόνιας διατήρησης.

Αφήστε μια απάντηση