Αρχεία για 18 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Εργου»

Παρασκευή, Μάρτιος 18th, 2011

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για: · Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία». · Δώδεκα (12) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών […]