Αρχεία για 8 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τρίτη, Μάρτιος 8th, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαίου 2011.

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιοποικιλότητα

Τρίτη, Μάρτιος 8th, 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Προκήρυξη του ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαίου 2011.