Πού κρατά η σκούφια τους; Θέμα 2

γυμνάσιο: από το αρχαίο ρήμα: γυμνάζω. Αρχαίος τύπος “γυμνάσιον” με σημασία “γυμναστήριον”, δηλαδή τον τόπο όπου γυμνάζονταν οι νέοι. Επειδή δε αυτοί συμμετείχαν στις ασκήσεις αλλά και στους αθλητικούς αγώνες γυμνοί, η λέξη και τα ομόρριζά της συνδέονται με τη λέξη “γυμνός” (νυμνός, στα αρχαία). Στο χώρο αυτό εκτός από τα γυμνάσια, τις γυμναστικές ασκήσεις, λάμβαναν χώρα και πνευματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αφού εκεί σύχναζαν φιλόσοφοι, ρήτορες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Στους μεταγενέστερους χρόνους εξελίχτηκε κυρίως σε παιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο (υποχώρησε ο αρχικός στόχος ύπαρξής του που ήταν η δημιουργία πολιτών -πολεμιστών, υπερασπιστών της πόλης – κράτους). Ονομαστά γυμνάσια στην αρχαία Αθήνα: το γυμνάσιο στον Κολωνό, μετέπειτα γνωστό ως Ακαδημία (ή Ακαδήμεια) του Πλάτωνος, το γυμνάσιο κοντά στο ναό του Λυκείου Απόλλωνος (ονομάστηκε και Λύκειον), μετέπειτα γνωστό ως Αριστοτελικό Λύκειο. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πού κρατά η σκούφια τους; Θέμα 2»

Πού κρατά η σκούφια τους; – Θέμα 1

Σχολείο: από την αρχαία λέξη “σχολή”. Αυτή αρχικά σήμαινε: ανάπαυση, ησυχία, ελεύθερος χρόνος. Η καταγωγή της δεν είναι ξεκάθαρη. Πιθανόν να σχετίζεται με το ρήμα έχω και συγκεκριμένα με τον αόριστο β’: έσχον, θέμα σχ- (κρατώ γερά, συγκρατώ). Αργότερα η λέξη δήλωνε και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσω της καλλιέργειας του πνεύματος (σπουδή, φιλοσοφική συζήτηση). Στην ελληνιστική κοινή η λέξη σήμαινε και το χώρο όπου προσφέρονταν συστηματικά γνώσεις και σπουδές.

(Σήμερα η λέξη αυτή με αναβιβασμό του τόνου και διατήρηση της αρχικής σημασίας (ανάπαυση, απραξία) δηλώνει την αργία, τη μέρα γιορτής).

Ομόρριζα: σχολειαρούδι, σχολάω(-ζω), σχολαρχείο,σχολαστικός, σχ(κ)ολιανός, σχολικός,σχόλιο, σχολίατρος, σχόλασμα, σχολιάζω.

Μαθαίνω: από το αρχαίο ρήμα “μανθάνω” και πιο συγκεκριμένα από τον αόριστο β΄του ρήματος αυτού: έμαθον, θέμα: μαθ-.

Ομόρριζα: μάθημα, μαθητής, μαθητεία, μαθητικός, μαθεύομαι, μαθηματικά, μαθησιακός, μαθηταρειό, μαθητευόμενος, μαθητόκοσμος, μαθητολόγιο, μαθητούδι, μαθηματάκι, μούσα.

 

Θέμα 1 – Εξάσκηση

Και τώρα …η σειρά σας. Τι λέτε για τη λέξη: λόγος; Εμπρός λοιπόν. Ποιος θα είναι άραγε ο πρώτος που θα βρει την καταγωγή της λέξης αλλά και την οικογένειά της; Για να δούμε!!!! Θα τα «πούμε» σύντομα πάλι.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων