Πού κρατά η σκούφια τους;

Πού κρατά η σκούφια τους;

Ετυμολογία: καλείται ο επιστημονικός κλάδος της Γλωσσολογίας που έχει αντικείμενο την ιστορία, την αρχική μορφή και την αρχική σημασία των λέξεων. Μελετά την προέλευση των λέξεων με σκοπό την αναγωγή στον αρχικό τύπο (ρίζα, θέμα).

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό : έτυμον, αληθινή έννοια, και -λογία από τη λέξη λόγος.

Σ’ αυτόν το χώρο της ιστοσελίδας μας επομένως θα μαθαίνουμε την καταγωγή μιας λέξης και θα προσπαθούμε να φτιάχνουμε και την οικογένειά της, τα ομόρριζά της!

Όμως όχι μόνο αυτό. Θα παίρνετε κι εσείς μέρος. Πώς;

Θα σας δίνεται μια λέξη και με τη σειρά σας θα γίνεστε εσείς…μικροί ερευνητές “γλωσσολόγοι” ψάχνοντας τη δική της καταγωγή και οικογένεια. Και βέβαια κάθε φορά θα γνωστοποιείτε το όνομά σας κάτω από το αποτέλεσμα της έρευνά σας! Καλή Αρχή!

 

Πού κρατά η σκούφια τους; –  Θέμα 1

Σχολείο: από την αρχαία λέξη “σχολή”. Αυτή αρχικά σήμαινε: ανάπαυση, ησυχία, ελεύθερος χρόνος. Η καταγωγή της δεν είναι ξεκάθαρη. Πιθανόν να σχετίζεται με το ρήμα έχω και συγκεκριμένα με τον αόριστο β’: έσχον, θέμα σχ- (κρατώ γερά, συγκρατώ). Αργότερα η λέξη δήλωνε και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσω της καλλιέργειας του πνεύματος (σπουδή, φιλοσοφική συζήτηση). Στην ελληνιστική κοινή η λέξη σήμαινε και το χώρο όπου προσφέρονταν συστηματικά γνώσεις και σπουδές.

(Σήμερα η λέξη αυτή με αναβιβασμό του τόνου και διατήρηση της αρχικής σημασίας (ανάπαυση, απραξία) δηλώνει την αργία, τη μέρα γιορτής).

Ομόρριζα: σχολειαρούδι, σχολάω(-ζω), σχολαρχείο,σχολαστικός, σχ(κ)ολιανός, σχολικός,σχόλιο, σχολίατρος, σχόλασμα, σχολιάζω.

Μαθαίνω: από το αρχαίο ρήμα “μανθάνω” και πιο συγκεκριμένα από τον αόριστο β΄του ρήματος αυτού: έμαθον, θέμα: μαθ-.

Ομόρριζα: μάθημα, μαθητής, μαθητεία, μαθητικός, μαθεύομαι, μαθηματικά, μαθησιακός, μαθηταρειό, μαθητευόμενος, μαθητόκοσμος, μαθητολόγιο, μαθητούδι, μαθηματάκι, μούσα.

 

Θέμα 1 – Εξάσκηση

Και τώρα …η σειρά σας. Τι λέτε για τη λέξη: λόγος; Εμπρός λοιπόν. Ποιος θα είναι άραγε ο πρώτος που θα βρει την καταγωγή της λέξης αλλά και την οικογένειά της; Για να δούμε!!!! Θα τα «πούμε» σύντομα πάλι.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων