Τι είναι μια λέσχη βιβλίου υπό την ηγεσία των μαθητών;

Οι λέσχες βιβλίου, επίσημα γνωστοί ως λογοτεχνικοί κύκλοι σε πολλά μέρη, είναι μια κοινή εμπειρία ανάγνωσης μεταξύ μιας ομάδας μαθητών με σκοπό τα παιδιά να βιώσουν τη χαρά της ανάγνωσης.

Οι μαθητές συναντιούνται σύμφωνα με ένα καθορισμένο πρόγραμμα και εξασκούν τις δεξιότητες ανάγνωσης που τους έχουμε διδάξει μέσω της δικής τους συζήτησης που βασίζεται πάνω στο βιβλίο που έχουν διαβάσει.

Οι λέσχες βιβλίου στην τάξη είναι μια από τις πιο αυθεντικές αναγνωστικές εμπειρίες που μπορούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας. Η ανάγνωση ενός βιβλίου και η συμμετοχή σε συζήτηση με συνομηλίκους για το βιβλίο είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την ανάγνωση και ως ενήλικες.

Επιπλέον, οι θετικές εμπειρίες της λέσχης βιβλίου στο δημοτικό σχολείο μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεχίσουν να διαβάζουν καθώς μεγαλώνουν.

Όσο περισσότερες θετικές στιγμές ανάγνωσης μπορούμε να επιμεληθούμε στις τάξεις μας, τόσο καλύτερη δουλειά κάνουμε δημιουργώντας δια βίου αναγνώστες

fishbowl!