Ιστορία Τέχνης επ.(Ανακεφαλαίωση)

Μάθημα: Ιστορία της Τέχνης
Ενότητες: Παλαιολιθική έως Ρωμαϊκή εποχή (1-6 ανακεφαλαίωση)
(Eκπονήθηκε στο Γεν.Λύκειο Βαρθολομιού Ν.Ηλείας 14/11/2011)

Στην δραστηριότητα που ακολουθεί θα εξετάσουμε την πολιτιστική εξέλιξη των περιόδων απο τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στα σημαντικότερα δημιουργήματα της κάθε περιόδου, μελετώντας και παρατηρώντας, ώστε ολοκληρώνοντας την δραστηριότητα να είστε σε θέση να:
αναγνωρίζετε τα σημαντικότερα έργα της κάθε περιόδου.
αναγνωρίζετε τεχνοτροπίες – δομικά και υφολογικά χαρακτηριστικά.
συγκρίνετε έργα διαφορετικών περιόδων διαπιστώνοντας ομοιότητες και διαφορές.
γνωρίσετε σημαντικούς καλλιτέχνες μέσα από το έργο τους.
αντιληφθείτε την σχέση έργου-κοινωνίας-ιστορίας.

Παράλληλοι στόχοι
Χρήση νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ιστορίας της τέχνης.
Εξοικείωση στην μάθηση μέσα από οργανωμένα περιβάλλοντα μαθησιακών δραστηριοτήτων.

LAMS Sequence: Ιστορία Τέχνης Γ΄Λυκείου επ.(ενότητες 1έως 6)
By: Andreas Kostopoulos      License:


Zoom

| | | |

Η προαιρετική χρήση πόρων και η δυνατότητα συγκρίσεων βοήθησαν στον εμπλουτισμό και την υπενθύμιση των θεμάτων.
Το ενδιαφέρον της Σχολικής Συμβούλου Εικαστικών κ. Ζιρώ Όλγας για το σχεδιασμό προκάλεσε εποικοδομητικό διάλογο για την μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος και τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της ακολουθίας, οδηγώντας σε προτάσεις και χρήσιμα συμπεράσματα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν δε οι μαθητές, για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης , δεδομένου ότι μόνοι τους μπόρεσαν να εκτιμήσουν τα σημεία που ενδεχομένως χρειάζονταν να ξαναμελετήσουν.

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Ιστορία Τέχνης επ.(Ανακεφαλαίωση)”

Αφήστε μια απάντηση