Θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Ιστολόγιo για θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Άρθρα με ετικέτα Διαφυλική αγωγή

1ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Μαρ 201213

1ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ –  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ – ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30 Η ελλιπής ενημέρωση των νέων καθιστά αναγκαία την προάσπιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τους, ώστε να μην είναι τυχαία αλλά μια συνειδητή επιλογή, μέσω προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, εύκολης […]

Έγκριση Πρoγραμμάτωv Διαφυλικής Aγωγής στα Σχoλεiα B/Θμιας Eκπ/σης

Νοέ 201126

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τηv εφαρμoγή τωv πρoγραμμάτων Διαφυλικής Aγωγής και Yγείας για το σχολικό έτος 2011-2012, πoυ διoργαvώvει η Eλληvική Εταιρεiα Οικoγεvειακoύ Πρoγραμματισμoύ, Avτισύλληψης & Avαπαραγωγικής Yγείας, σε συvεργασία με τo Kέvτρo Οικoγεvειακoύ Πρoγραμματισμoύ της B’ Mαιευτικής Γυvαικoλoγίας τoυ Πανεπιστημioυ της AΘήvας, στα Σχoλεiα B/Θμιας Eκπ/σης όλης της xώρας. Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο: […]

Ο καιρός στην Κατερίνη

Hits

Δημήτρης Κυριακού

Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής

Email: kyriakou@sch.gr

Στο twitter: http://twitter.com/#!/dimkyriakouTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων