Θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Ιστολόγιo για θέματα εκπαίδευσης, δημοκρατίας στο σχολείο και αγωγής υγείας

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ενδοσχολική Βία


Συνέλευση του Συνηγόρου του Παιδιού με μαθητές στη Θεσσαλονίκη

Ιούν 20174

Επιδιώκοντας την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων και την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στα σχολεία, ο Συνήγορος του Παιδιού, σε συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας Β/θμιας Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε «Εικονική Γενική Συνέλευση Μαθητών», στην οποία πήραν μέρος 58 μαθητές και μαθήτριες από 28 γυμνάσια και λύκεια του νομού (28.1.2017, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/eikoniki-syneleysi-mathiton-sti-thessaloniki

 

 

Διαγωνισμός «Λέμε όχι στο Σχολικό Εκφοβισμό»

Οκτ 201518

Το Βρετανικό Συμβούλιο και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα: Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας 2015-2016» υλοποιούν τον ψηφιακό διαγωνισμό «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό/ Say no to bullying».

Αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο Διαγωνισμός _Λέμε_όχι_στο_Σχολικό_Εκφοβισμό_2015_2016

Πρόσκληση συμμετοχής στη δράση «+δημιουργώ

Φεβ 20144

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Κεδίκογλου, και το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καλούν τους μαθητές τις μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, να συμβάλλουν με τις εικαστικές δημιουργίες τους στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου (http://paratiritirio.minedu.gov.gr).

Το θέμα της δράσης είναι: «+δημιουργώ» και στόχος είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, όσο και η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και της αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.

 Στο πλαίσιο αυτής της δράσης:

Α. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, εκφράζοντας προσωπικά τους βιώματα, επιθυμίες και ελπίδες για μια καθημερινή σχολική ζωή χωρίς βία, καλούνται να δημιουργήσουν την Αφίσα του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, ατομικά ή ομαδικά (μέχρι 5 άτομα), σε χαρτί διαστάσεων Α3.

Β. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δημιουργήσουν τον αντίστοιχο Λογότυπο του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ατομικά ή ομαδικά σε χαρτί διαστάσεων Α4.

 

Οδηγίες συμμετοχής

 1. Η δράση «+δημιουργώ» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διεξαχθεί από Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 έως Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία. Κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες για τη δημιουργία της Αφίσας και του Λογότυπου.
 2. Θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση/ συζήτηση με τους μαθητές, με ταυτόχρονη χρήση σχετικών πηγών και εκπαιδευτικού υλικού.
 3. Οι Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα διαθέσουν στις σχολικές μονάδες σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό.
 4. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει τριμελή Επιτροπή, στην οποία ένας εκ των τριών μελών θα είναι ο υπεύθυνος δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού της σχολικής μονάδας. Η Επιτροπή θα επιλέξει ένα έργο, το οποίο θα αποστείλει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα συσταθούν τριμελείς Επιτροπές όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του παρόντος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός δράσεων της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει φροντίζει για τη φύλαξη των έργων των υπολοίπων μαθητών.
 5. Ειδικότερα, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποσταλεί το πρωτότυπο έργο, συνοδευόμενο από μια κατάσταση με τα στοιχεία του/των συμμετέχοντα/ων (ονοματεπώνυμο μαθητή, τάξη, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα εκπαιδευτικού, επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας).
 6. Στα μονοθέσια και διθέσια Δημοτικά Σχολεία την επιλογή του έργου κάνει ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.
 7. Το ονοματεπώνυμο και η τάξη του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων, καθώς και η επωνυμία του σχολείου θα πρέπει να αναγράφονται στο πίσω μέρος των έργων.
 8. Όλα τα έργα που έχουν υποβληθεί για τη συμμετοχή στη δράση «+δημιουργώ» , δεν επιστρέφονται.
 9. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης, τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την αισθητική αξία.
 10. Με ευθύνη των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., και σε συνεργασία με τους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. θα συσταθούν τριμελείς Επιτροπές. Κάθε  Επιτροπή Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα θα επιλέξει τρία (3) έργα. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα έργα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.
 11. Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. ορίζεται μια (1) πενταμελής Επιτροπή από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., το Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης και δύο (2) Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτίμηση ειδικότητας ΠΕ08. Η Επιτροπή θα επιλέξει μια (1) Αφίσα από την Πρωτοβάθμια και έναν (1) Λογότυπο από τη Δευτεροβάθμια και θα τα αποστέλλει στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου, Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

 Η Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των διακριθέντων έργων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας), που θα αποσταλούν από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, και θα αναδείξει τελικώς:

 • ένα (1) έργο από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα αντιπροσωπεύει την Αφίσα του Παρατηρητηρίου και
 • ένα (1) έργο από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα οριστεί ως ο Λογότυπος του Παρατηρητηρίου.

                Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης «+δημιουργώ» μέσα από έντυπα ή τις ιστοσελίδες του ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφέλιμο, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του δημιουργού.

                Τα διακριθέντα έργα από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα έργα που θα οριστούν ως η Αφίσα και ο Λογότυπος του Παρατηρητήριου, θα ανακοινωθούν επίσημα την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 στην ιστοσελίδα http://paratiritirio.minedu.gov.gr . Όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν στη δράση, θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.

                Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

α) να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου http://paratiritirio.minedu.gov.gr

β) να απευθύνονται στους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε.

γ) στις Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  του Υ.ΠΑΙ.Θ..

«Όψεις του Ρατσισμού»- Εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»

Ιαν 201416
«Όψεις του Ρατσισμού»
Πώς να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές για τις διάφορες όψεις του ρατσισμού;
 
Πώς να ενεργοποιήσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη τους απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές;
 
Πώς να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν τα αίτια της δημιουργίας στερεότυπων, προκαταλήψεων και ρατσιστικών συμπεριφορών;Δείτε το νέο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:
 

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει διευκρινίσεις όρων, κείμενα προσανατολισμού, βιβλιογραφικές προτάσεις και διαδικτυακές συνδέσεις σχετικά με τον ρατσισμό.
 
Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν σχετικές με τα θέματα αυτά δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Δεκ 201317

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο anthropina_dikaiomata

« Διαγωνισμός Comic του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο»

Νοέ 201328

το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση », το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανακοινώσει έναν διαγωνισμό κόμικ σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο , ανοικτό για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε βα βρείτε στο συνημμένο αρχείο Democracy and Human Rights at school

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών»

Αυγ 201330
Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος «Ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και 
Διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης 
Παιδιών». 
Στο συνημμένο αρχείο syntomi_enimerosi θα βρείτε μια 
σύντομη περιγραφή του Προγράμματος, ενώ σε δεύτερο χρόνο 
πρόκειται να αποσταλλεί εκτενέστερη αναφορά των ενεργειών 
που προβλέπονται καθώς και πρόσκληση για συμμετοχή 
στο δίκτυο που θα σχηματιστεί.
Επίσης έχει αναρτηθεί το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο 
το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος www.esa-kapa-p.gr 
με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωσή για τους σκοπούς 
και τους στόχους του Προγράμματος.

Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των
Παιδιών
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Φωκίδος 7
115 26 Αθήνα
Τηλ:  210 77 15 791
Fax:  210 77 93 648
E-mail:  avasilakopoulou@ich-mhsw.gr
        http://www.ich-mhsw.gr
        http://www.esa-kapa-p.gr
        esa-kapa-p@ich.mhsw.gr

21η Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού

Μαρ 201313

Η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού
στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Η Ημέρα αυτή θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για την εκπαίδευση να
ενισχύσει τις δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων
ρατσισμού και διακρίσεων μέσα στη σχολική κοινότητα. Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει
συνθήκες που να προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Με αφορμή την ημέρα αυτή καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να
αφιερώσουν την Τετάρτη 20/3 ή την Πέμπτη 21/3/2013 μια διδακτική ώρα (με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο fyletikes_diakriseis

Δράσεις κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού την 6η Μαρτίου 2013

Φεβ 201327

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας των μαθητών/τριών, έχει ιδρύσει το Παρατηρητήριο κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού και έχει δρομολογήσει σειρά σχετικών δράσεων.

Ένας από τους σκοπούς του Παρατηρητηρίου είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η 6η Μαρτίου αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες, ερεθίσματα και ιδέες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας που εκδηλώνεται μεταξύ μαθητών και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μακροχρόνια προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Την Ημέρα της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού καλούνται όλα τα σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης να αφιερώσουν χρόνο (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων) σε δράσεις – συζητήσεις – εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων και την επαγρύπνηση όλων των μελών τους για την έγκαιρη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές της συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης να παρέχουν την υποστήριξή τους στους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης, στους Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης, τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας και να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων ώστε η 6η Μαρτίου να είναι η απαρχή μιας συντονισμένης παρέμβασης στο χώρο των σχολείων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Κατά την ημέρα αυτή είναι δυνατόν να διοργανωθούν:

Συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές στις τάξεις με θέμα «Πως εκδηλώνεται η βία ανάμεσα στα παιδιά, τι μπορεί να κάνει η τάξη μας / το σχολείο μας για να περιοριστούν και να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα περιστατικά βίας;» Στις συζητήσεις είναι σκόπιμο να ακούγεται η γνώμη των μαθητών για τα αίτια και τους τρόπους εκδήλωσης της βίας και να προκύπτουν ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάληψη ευθυνών και ρόλων, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του κάθε σχολείου.

Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών, με αφορμή βιβλία που αναφέρονται στην σχολική βία, ύστερα από κατάλληλη προεργασία, με την ανάληψη παρουσιάσεων από τους ίδιους τους μαθητές.

Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και περαιτέρω δράσεις.

Δημιουργία αφισών ή/και φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες κατά της βίας, χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και άλλα εργαλεία των νέων τεχνολογιών.

Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών σχετικά με τη βία, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου, πιθανά δε και με δημιουργία σχετικών τοιχογραφιών σε επιλεγμένους χώρους της σχολικής μονάδας.

Παρουσιάσεις σχετικά με επιμέρους άξονες της θεματολογίας, από ομάδες μαθητών σχολείων, βασισμένες σε έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων και αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών.

Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη επιμόρφωση, ώστε να αναδειχθούν θέματα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση και ειρηνική επίλυση της βίας.

Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε σχολικά sites / blogs, αναφορικά με δράσεις και έρευνες σχετικά με το φαινόμενο.

Συναντήσεις Σχολικών Συμβουλίων και Υπευθύνων Αγωγής Υγείας-Σχολικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, με θέμα την βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με στόχο τη συστηματική πρόληψη, διαμεσολάβηση και ουσιαστική αντιμετώπιση περιστατικών βίας.

Πραγματοποίηση διαδραστικών ομιλιών και βιωματικών σεμιναρίων για το φαινόμενο από εξειδικευμένους επιστήμονες σε ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε χρόνο εκτός της λειτουργίας του σχολείου.

draseis_sxoliki_via


Διάλεξη με θέμα «Η ενδοοικογενειακή βία και η αντιμετώπισή της στη σημερινή Ελλάδα»

Ιαν 201316

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για όγδοη χρονιά τη σειρά διαλέξεων «Ζητήματα Επικοινωνίας».

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τρίτη εκδήλωσή μας με θέμα:

«Η ενδοοικογενειακή βία και η αντιμετώπισή της στη σημερινή Ελλάδα»

Για το θέμα θα μιλήσουν οι:

Γιώργος Νικολαΐδης

Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Γιώργος Μόσχος

Συνήγορος του παιδιού

Φωτεινή Μηλιώνη

Δρ. Νομικής, ειδ. επιστήμων Νομικής Αθήνας

Βίκυ Βλάχου

Λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα Αθηνά Χατζούλη-Μαρούδα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», ώρα 6:00 μ.μ.

H εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΕΕ

Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης

endooikogeneiaki_via


ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ: «Ο σιωπηλός εφιάλτης»

Ιαν 201314

ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι προστριβές μεταξύ παιδιών αποτελούν φυσιολογικό, αποδεκτό φαινόμενο στα πλαίσια ισορροπημένων, ισότιμων σχέσεων. Όμως όταν ένα άτομο εκτίθεται επανειλημμένα και για μακρό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πρακτικές εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων άλλων μιλάμε για εκφοβισμό, «bullying» κατά την αγγλική ορολογία . Σε αυτές τις περιπτώσεις:
• Δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Εμπλέκεται κάποιο επιβλητικό, επιθετικό άτομο (ή άτομα) κι άλλο άτομο το οποίο αδυνατεί να αμυνθεί.
• Συνήθως δεν προκαλείται από το θύμα
• Η επίθεση είναι εσκεμμένη και έχει σκοπό να προκαλέσει οδύνη

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους.
• Η σωματική επίθεση είναι η πιο προφανής και επικίνδυνη μορφή. Η σοβαρότητα κυμαίνεται από ήπιες κακώσεις μέχρι βαρείς, ακόμη και θανατηφόρους τραυματισμούς.

• Με τη λεκτική επίθεση εκτοξεύονται προσβολές και απειλές. Τα τελευταία χρόνια, τα κινητά τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιούνται συχνά για αυτό το σκοπό

• Με τον κοινωνικό αποκλεισμό οι συνομήλικοι δεν ξεχνούν απλώς να περιλάβουν το παιδί στις παρέες τους, αλλά το αποκλείουν σκόπιμα. Τα επιθετικά παιδιά συχνά κάνουν συστηματικές προσπάθειες να διασπάσουν τις φιλίες του θύματος.

• Υλικές ζημιές όπως η αφαίρεση ή φθορά προσωπικών αντικειμένων και εκβιασμός για χρήματα.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας πέφτει θύμα εκφοβισμού από συνομήλικους, δεν είσαστε μόνοι. Σε έρευνα σε σχολεία της Αττικής, 37% των μαθητών του δημοτικού και 17% μαθητών του γυμνασίου/ λυκείου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα σωματικής επίθεσης στο χώρο του σχολείου.

ΠΑΙΔΙΑ ΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι ακόλουθες κατηγορίες παιδιών κινδυνεύουν περισσότερο να κακοποιηθούν από συνομήλικους:
• Παχύσαρκα παιδιά
• Παιδιά με κοντό ανάστημα
• Αγόρια με μικρή μυϊκή δύναμη
• Ομοφυλόφιλοι έφηβοι
• Κοινωνικές μειονότητες (εθνικές ή θρησκευτικές)
• Παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας (άσθμα, σακχαρώδης διαβήτης)
• Παιδιά με ειδικές ανάγκες

Επίσης, ο κίνδυνος για εκφοβισμό από συνομήλικους είναι αυξημένος σε παιδιά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας:
• Είναι ιδιαίτερα ανασφαλής σε καινούργια περιβάλλοντα .
• Φοβάται εύκολα.
• Υποτιμά τις δυνάμεις του, αφήνοντας ακόμη και μικρότερα παιδιά να το δέρνουν.
• Δυσκολεύεται να δημιουργήσει κοινωνικές επαφές και φιλίες, είναι απομονωμένο.
• Έχει δυσκολία στη διαχείριση συγκρούσεων: όταν δέχεται επιθέσεις αντιδρά παθητικά, κλαίει ή παραδίδει τα πράγματά του.
Οι γονείς παιδιών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι καλά να παρακολουθούν τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού τους με ιδιαίτερη προσοχή.
Φυσικά, κάποιες καταστάσεις όπως πχ η παρουσία συμμοριών, μπορεί να υπερβούν τις δυνάμεις ακόμη και του πιο αθλητικού ή θαρραλέου παιδιού.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ο ΓΟΝΙΟΣ?

Τα παιδιά συνήθως δεν αναφέρουν στους γονείς ή δασκάλους ότι κακοποιούνται από συνομήλικους. Οι λόγοι είναι πολλοί. Μπορεί να ντρέπονται, να μη θέλουν να στενοχωρήσουν τους γονείς τους, ή να φοβούνται μήπως χαρακτηριστούν ως «καρφιά» και υποστούν ακόμη χειρότερα λόγω αδιάκριτων παρεμβάσεων ενηλίκων.
Υπάρχουν πολλά σημεία ενδεικτικά ότι το παιδί κακοποιείται από συμμαθητές, ειδικά όταν αρχίζουν να εκδηλώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:
• Τακτικά παρουσιάζει τραυματισμούς που δεν φαίνεται να είναι ατυχήματα
• Έρχεται σπίτι με σκισμένα ρούχα ή φθαρμένα προσωπικά αντικείμενα
• Δεν έχει στενές φιλίες
• Δεν το καλούν σε πάρτυ και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
• Βρίσκει δικαιολογίες να μην πάει σχολείο, συχνά επικαλούμενο αδιαθεσία
• Συχνά δείχνει μελαγχολικό ή ανήσυχο και ευερέθιστο
• Έχει αϋπνία, εφιάλτες ή νυχτερινή ενούρηση
• Έχει συχνά πονοκέφαλους η πόνους στην κοιλιά, χωρίς να βρίσκεται ιατρικό πρόβλημα
• Έχει χάσει το ενδιαφέρον για την σχολική εργασία, με επακόλουθη πτώση επιδόσεων.

Μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσετε το παιδί ευθέως για τις σχέσεις του μα τα άλλα παιδιά:
• Μήπως σε πειράζουν τα παιδιά στο σχολείο? Πως?
• Τι σου λένε? Σου έχουν δώσει κάποιο παρατσούκλι?
• Όταν σε πειράζουν, τι κάνεις?
• Το έχεις πει σε κάποιους μεγάλους? Τι έκαναν?
• Πειράζουν και άλλα παιδιά?
• Στα διαλείμματα παίζεις με φίλους ή είσαι μόνος/μόνη σου?

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ


1. Πάνω από όλα , επικεντρωθείτε στο παιδί.

• Συλλέξτε στοιχεία για τα συγκεκριμένα συμβάντα: τι συνέβη, ποιοι εμπλέκονταν ως δράστες και μάρτυρες, πότε, σε ποιους χώρους.
• Ποτέ μην του λέτε να αγνοήσει τις επιθέσεις, αυτό συχνά οδηγεί σε κλιμάκωση.
• Μην ενοχοποιείτε το παιδί σας υποθέτοντας ότι το ίδιο προκαλεί το πρόβλημα.
• Εκφράστε τη συμπαράσταση σας. Εξηγήστε του ότι η κακομεταχείριση ενός ανθρώπου από άλλον είναι απαράδεκτη και ότι καλώς έκανε και βρήκε το θάρρος να σας το πει.
• Εάν διαφωνείτε με τον τρόπο που αντιμετώπισε την κατάσταση, μην το κριτικάρετε. Συζητήστε μαζί για πιθανούς εναλλακτικούς χειρισμούς
• Οπωσδήποτε η κατάσταση αυτή θα σας αναστατώσει συναισθηματικά αλλά προσπαθήστε να σκεφτείτε ψύχραιμα τι θα κάνετε.

2. Να έρθετε σε επαφή με το σχολείο.
• Οι γονείς συχνά είναι απρόθυμοι να «ενοχλήσουν» τις σχολικές αρχές αλλά ενδέχεται να μην σταματήσει το πρόβλημα χωρίς την παρέμβαση τους.
• Ελέγξτε τα συναισθήματα σας. Δώστε συγκεκριμένα στοιχεία για τα συμβάντα.
• Τονίστε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το σχολείο για την καταπολέμηση του προβλήματος, για καλό του δικού σας παιδιού αλλά και των άλλων.
• Μην έρχεστε σε σύγκρουση με τα παιδιά που πειράζουν το παιδί σας ή τους γονείς τους. Είναι προτιμότερο να τους μιλήσουν οι σχολικές αρχές.
• Μάθετε εάν άλλα παιδιά αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και απαιτήστε από κοινού να ληφθούν μέτρα από το σχολείο.

3. Βοηθήστε το παιδί σας να γίνει πιο ανθεκτικό στον εκφοβισμό.

• Βρείτε τρόπους να αναπτύξει τις ικανότητες του σε δραστηριότητες όπως η μουσική, οι καλές τέχνες και προπαντός ο αθλητισμός.. Τα επιτεύγματα του μπορεί να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του γενικώς.
• Ενθαρρύνετε τις κοινωνικές επαφές με συμμαθητές, φιλοξενώντας τα στο σπίτι κλπ.
• Βοηθήστε το παιδί σας να αποκτήσει καινούργιες φιλίες έξω από το σχολείο, σε περιβάλλον που δεν έχει χαρακτηριστεί ως θύμα.
• Κάνετε μαζί στο σπίτι «προπόνηση» στην αντιμετώπιση υποθετικών σεναρίων.
• Συμβουλέψτε το σε ποιόν να απευθύνετε όταν απειλείται από επιθετικά παιδιά. Διαβεβαιώστε το ότι η αναφορά ενός πραγματικού γεγονότος δεν είναι «κάρφωμα».
• Αναρωτηθείτε εάν το παιδί σας είναι πολύ υπερκινητικό και παρορμητικό, προκαλώντας αρνητικές αντιδράσεις από άλλους. Αυτό δε δικαιολογεί τις επιθέσεις αλλά μπορεί εν μέρει να εξηγεί γιατί συμβαίνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επωφεληθεί από συμβουλές ψυχολόγου για να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες του.
• Εάν βλέπετε ότι η ψυχική διάθεση του παιδιού έχει επηρεαστεί δυσμενώς, μπορεί να χρειαστεί συμβουλευτική από υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ο παιδίατρος είναι σε θέση να σας παραπέμψει στο πιο κατάλληλο άτομο ή κέντρο στην περιοχή σας..


ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Νορβηγός καθηγητής ψυχολογίας Dan Olweus, πρωτοπόρος στην έρευνα του φαινομένου της κακοποίησης παιδιών από συνομήλικους, έχει δηλώσει το εξής:
«Κάθε άτομο έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να είναι ελεύθερο από εκφοβισμό και επανειλημμένη, εσκεμμένη ταπείνωση, τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Κανένας μαθητής δεν πρέπει να φοβάται να πάει σχολείο λόγω απειλούμενης παρενόχλησης ή ταπείνωσης, και κανένας γονιός δεν πρέπει να έχει αγωνία ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στο παιδί του!»

Ντολόρες Πρωταγόρα-Λιανού
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
«Α» Παιδιατρικού Τμήματος
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Πηγή: http://www.esos.gr/article/parembatikes-symperifores/kakopoisi_paidion_synomilikoys_siopilos_efialtis

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ: Οδηγίες του υπ. Παιδείας

Ιαν 201314
Δέκα οδηγίες δίνει προς τα σχολεία εγκύκλιος του υπ. Παιδείας για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το κλίμα επικοινωνίας και διαλόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται έμπρακτα τόσο από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όσο και από τους εκπαιδευτικούς μέσα στις τάξεις.
2 Αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων για την ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των μαθητών.
3. Παρακολούθηση και προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή μαθητής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του ή τα παράπονά του και εφόσον χρειάζεται, να λαμβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης βλαπτικών συμπεριφορών.
4. Επαρκής ενημέρωση των μαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά με την άσκηση, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την άσκηση βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που μπορεί να αποτραπεί με την συνδρομή όλων.
5. Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης με την συνδρομή του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό βίας και ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εξηγούν τις συμπεριφορές τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων.
6. Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των μερών και με την συνδρομή του Σχολικού Συμβούλου αλλά και του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.
7. Ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόμενα μέσα από τη δημιουργία ομάδων φιλίας ή διαμεσολάβησης, ανάλογα με τις δυνατότητες υποστήριξης των ομάδων αυτών από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
8. Ανάπτυξη προαιρετικών ομαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια στενότερων δεσμών και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους (π.χ. ομάδες εφημερίδας, περιοδικού, αθλητισμού, ιστολoγίου κ.τ.λ.).
9. Τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους προβληματισμούς τους, επικοινωνώντας διαλεκτικά μαζί τους.
10.Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο σχολικού συμβουλίου, όσο και μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις αλλά και την εγρήγορση όλων, με απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης μορφών βίας,επιθετικότητας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών.

Πηγή: http://www.esos.gr/article/parembatikes-symperifores/sxoliki_bia_odigies_ypoyrgeioy_paideias

Ανάγκη υιοθέτησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δεκ 201210

Εκδήλωση με θέμα «Η ανάγκη υιοθέτησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012, στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (αμφιθέατρο «Ιωάννης Μανωλεδάκης», Τσιμισκή 103 – Διαγώνιος, 16.00 – 19.00).

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνέχεια της συζήτησης που διεξήχθη στην Αθήνα στις 27.9.2012 με θέμα την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην περίοδο της κρίσης.

Ο Συνήγορος έχει αποστείλει σε δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά ερωτηματολόγιο με στόχο την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τις προτεραιότητες μιας εθνικής πολιτικής για τα παιδιά στις παρούσες συνθήκες.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα παρουσιαστούν οι παρατηρήσεις του Συνηγόρου στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ και θα συζητηθούν οι πιθανοί άξονες, το περιεχόμενο και ο μηχανισμός εκπόνησης και παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Δελτίο τύπου

Πρόσκληση

Έκθεση Συνηγόρου του Παιδιού προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ


Διαβάστε περισσότερα νέα στον ιστοχώρο μας www.0-18.gr, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς!

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Δεκ 201210

Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί,

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα 17 χρόνια δράσης του έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και υποστηρικτικών δράσεων για τα παιδιά. Την δεδομένη για την χώρα μας χρονική στιγμή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό υπό το συντονισμό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το Δίκτυο ξεκινά σε συνεργασία με 16 εξειδικευμένους οργανισμούς από 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης που καλύπτουν το 62% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και τις μεγαλύτερες ταυτόχρονα χώρες.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω σχήμα μετέχουν οι φορείς που είχαν ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εμπιστεύτηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» τη συντονιστική ευθύνη του Έργου, καθώς και το γεγονός πως η πρόταση μας αξιολογήθηκε 11η σε σύνολο 481 προτάσεων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει:

• Στη διαμόρφωση μίας ενιαίας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινόμενου.

• Στην επέκτασή του Δικτύου στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη πλήθους σχετικών φορέων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Έρευνα που διεξήχθη ποτέ. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 16.227 μαθητές, εκ των οποίων 4.999 μαθητές προέρχονταν από 167 σχολεία της χώρας μας με ευρύτατη γεωγραφική διασπορά. Σχετικές πληροφορίες και για την έρευνα και για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.e-abc.eu.

Παράλληλα με τις Ευρωπαικές προσπάθειες ο Σύλλογος συνεχίζει τις δράσεις του για την Σχολική Κοινότητα όπως

 • · Την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
 • · Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών
 • · Τμήματα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Στήριξης
 • · Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εφήβων YOUSMILE

Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μας γεμίζει συναισθήματα χαράς, αλλά και μεγάλης ευθύνης για το Έργο που έχουμε αναλάβει. Πεποίθηση μας είναι ότι αν ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού και να φέρουμε το χαμόγελο στα χείλη όλων των παιδιών.

Δελτίο τύπου: deltio_typou

Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών

e-mail: school@hamogelo.gr

Τηλ. 2107609550 – 3

Συνήγορος του Παιδιού – Εκδήλωση – δημόσια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη με θέμα την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα

Νοέ 201222

Ο Συνήγορος του Πολίτη διοργανώνει στις 10 Δεκεμβρίου 2012 εκδήλωση – δημόσια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη με θέμα την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα. Σχετική πρόσκληση επισυνάπτεται. Η εκδήλωση θα γίνει στις 16.00-19.00 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Μανωλεδάκης, που παραχώρησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 103, Διαγώνιος (3ος όροφος, είσοδος από Ισαύρων).

Σχετικά με το θέμα της υιοθέτησης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί σύσταση και της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ προς τη χώρα μας, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνει απόψεις φορέων και προσώπων που ασχολούνται με τα παιδιά και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Στο θέμα αυτό άλλωστε μεταξύ άλλων εστιάστηκε και η εκδήλωση που διεξήχθη στην Αθήνα στις 27.9.2012.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε επιστολή που έχει ήδη αποσταλεί σε πίνακα αποδεκτών, με συνημμένα δύο ερωτηματολόγια. Το ένα καλούνται να το συμπληρώσουν εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου ή μη κυβερνητικού τομέα που ασχολούνται με τα παιδιά (ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα ή διεύθυνση του φορέα-αν έχει εξειδικευμένο αντικείμενο-). Το δεύτερο αφορά εμπειρογνώμονες και μπορούν να το συμπληρώσουν, ως άτομα, επαγγελματίες που έχουν πολύχρονη ενασχόληση με θέματα που αφορούν τα παιδιά (στον χώρο της εκπαίδευσης, της σωματικής και ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της δικαιοσύνης, της επικοινωνίας κλπ).

Σας καλούμε να συμβάλετε στην προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη / Συνηγόρου του Παιδιού να καταγράψει ανάγκες και απόψεις στο χώρο της εφαρμογής των Δικαιωμάτων του Παιδιού, προκειμένου να διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση προς τους συναρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Μπορείτε να διακινήσετε την επιστολή και σε άλλους φορείς ή πρόσωπα που γνωρίζετε. Τα ερωτηματολόγια είναι αναρτημένα και στον ιστοχώρο μας, εδώ.

Παρακαλούμε πολύ η αποστολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων να γίνει μέχρι τις 30.11.2012 (νέα ημερομηνία).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Μόσχος

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Prosklisi_synigoros

Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί Στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση «Χτίζοντας ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό

Ιούν 201219
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012, 9:00 π.μ.
Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

 6 Οργανισμοί κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνούν το φαινόμενο του Σχολικού εκφοβισμού

17 Οργανισμοί από 12 Ευρωπαϊκά Κράτη ενεργοποιούνται για τη Δημιουργία του «Ευρωπαϊκού Δικτύου ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό»

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

« Παλιότερα άρθρα

Ο καιρός στην Κατερίνη

Hits

Δημήτρης Κυριακού

Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής

Email: kyriakou@sch.gr

Στο twitter: http://twitter.com/#!/dimkyriakouTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων