Πρόγραμμα Εβδομάδας

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γυμναστική  Γυμναστική  Γλώσσα Θρησκευτικά  Μαθηματικά
Γλώσσα  Οδύσσεια Θρησκευτικά Γλώσσα Οικ.Οικονομία
Πληροφορική  Αρχαία Οικ.Οικονομία Αγγλικά  Οδύσσεια
Ιστορία Μαθηματικά Βιολογία Μαθηματικά Γαλλίκα
Τεχνολογία Κείμενα Αρχαία Ιστορία Φυσική
 Μθηματικά Μουσική Αγγλικά Κείμενα Καλλιτεχνικά
             – Γεωγραφία              – Γαλλίκα              –
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση