Βιογραφικο Σημειωμα

 »Ο δρόμος είναι μακρύς για κάθε εκπαιδευτικό να φτάσει στο ύψος προσωπικοτήτων»

 Αμερικανός φιλόσοφος , στοχαστής και ψυχολόγος, John Dewey.

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΟ6, ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-2004-2008 (Μ.ED) MASTERS IΝ TEACNING ENGLISH ΑS Α FOREIGN LANGUAGE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) (HELLENIC ΟΡΕΝ

 » Διαβάστε περισσότερα