Βιογραφικο Σημειωμα

 »Ο δρόμος είναι μακρύς για κάθε εκπαιδευτικό να φτάσει στο ύψος προσωπικοτήτων»

 Αμερικανός φιλόσοφος , στοχαστής και ψυχολόγος, John Dewey.

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΟ6, ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-2004-2008 (Μ.ED) MASTERS IΝ TEACNING ENGLISH ΑS Α FOREIGN LANGUAGE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) (HELLENIC ΟΡΕΝ UNIVERSITY, «Exploring the effectiveness of the educational drama techniques in the English language classroom via portfolio implementation.»

  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσης και Φιλολογίας, Α.Π.Θ (1989-1993)
  • CERTIFICAT(Επίπεδο Β2) στη Γαλλική Γλώσσα.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στην ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των ΤΠΕ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H Κυριακή Χάνδρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής σχολής, του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδίκευση καθηγητών αγγλικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Exploring the effectiveness of the Educational Drama Techniques in the English language classroom via portfolio implementation». Με στόχο να εμπλουτίσει την βασική της εκπαίδευση, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με συμμετοχικές και δημιουργικές δραστηριότητες, με βιωματική και διαδραστική διδασκαλία, ψυχολογία και εκπαιδευτικές δεξιότητες. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία και αργότερα ως μόνιμη εκπαιδευτικός αγγλικής σε δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει ασχοληθεί με τη σχεδίαση, αξιολόγηση και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, όπως και με διοργάνωση βιωματικών δράσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Ακόμα, με τον συντονισμό και με συμμετοχές σε πιλοτικά προγράμματα διδασκαλίας, πολιτιστικά προγράμματα, με τη διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα, με την εκπόνηση επιστημονικών ερευνητικών εργασιών και με τη διδασκαλία μαθητών και σπουδαστών σε πανεπιστημιακά μαθήματα. Υπήρξε συντονίστρια του πολιτιστικού προγράμματος Εφηβικό Θέατρο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών το 2014-2015 και έχει υλοποιήσει δράσεις εκπαιδευτικού δράματος σε σχολικές μονάδες. Μετά από μια μακρόχρονη πορεία στην εκπαίδευση, σήμερα είναι διευθύντρια στο Γυμνάσιο Τρικάλων του νομού Ημαθίας και ασχολείται με τους νέους ανθρώπους, ώστε να ανοίξουν πόρτες και διαδρομές και βοηθώντας τους να κατανοήσουν πως οι σπουδές δεν ολοκληρώνονται ποτέ και στόχος τους οφείλει να είναι συνεχώς η ατομική τους εξέλιξη και ολοκλήρωση.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

-«Cross- curricular Approach and Creative Activities For Lesson Planning and Foreign Language Teaching» (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/BIVMATIKH ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σχέδια εργασίας και συμμετοχικές δημιουργικές δραστηριότητες στην Ευέλικτη Ζώνη.

-Νέες τεχνολογίες και χρήση διαδραστικών εργαλείων στην τάξη.

-Ψυχολογία και συμπεριφορά των μαθητών. Αντιμετώπιση παρεμβατικών συμπεριφορών.

– Η Διδασκαλία της Αγγλικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:Μελέτες Περίπτωσης

– Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο

– Ο Συνθετος Ρόλος του Διευθυντή- Μελέτη Περιπτώσεων

– E-Twinning: Practical Application in the EFL Classroom

– Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: από την Θεωρία στην Πράξη

– Η βία,  εκφοβισμός και οι επιπτώσεις στη σχολική κοινότητα

– Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων

– Βελτίωση Συναισθηματικής Νοημοσύνης-Διαχείριση Θυμού

– Συμμετοχή στη διαχρονική έρευνα του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού 7 Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με: ΄΄Οι Νέοι σε Περίοδο Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης: Επιπτώσεις για την Προσαρμογή, Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία Μεταναστών και Παλιννοστούντων Εφήβων’’,2012-2015.

– Διαφορετικότητα και επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο, ημερίδα στα πλαίσια της μελέτης ΄΄Οι Νέοι σε Περίοδο Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης: Επιπτώσεις για την Προσαρμογή, Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία Μεταναστών και Παλιννοστούντων Εφήβων’’.

– Σεμινάριο Moodle για ξενόγλωσσους:η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.

-Συναισθηματική Διαλεκτική με τον Στέλιο Καλαθά.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

INTERNATIONAL CONFERENCE5 Α.Π.Θ:

  • «ΛΟΓΟΜΑΧΙΑ: ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»
  • «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η.Π.Α: 0ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ»
  • «ΤΗΕ FLESH MADE ΤΕΧΤ: BODIES, THEORIES, CULTURES ΙΝ ΤΗΕ POST-MILLENNIAL ΕΑ»
  • COLLOQUIUM: «CHALLENGES 1Ν TEACHER EDUCATION’
  • ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ( Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙA

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση