ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ …                                               ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-2019

ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ                                      Ημερομηνία : 29-10-2018

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………..                   Βαθμολογία : ….

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ANTIBIOTIKA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο (25μ)

  1. Τα αντιβιοτικά παράγονται:

Α. Μόνο από μικροοργανισμούς          Β. Από όλους τους μικροοργανισμούς

Γ. Από μύκητες, βακτήρια και φυτά    Δ. Από ιούς, για αυτό και δεν έχουν δράση απέναντί τους

  1. Με την παστερίωση το γάλα θερμαίνεται στους 62°C για μισή ώρα, οπότε
    καταστρέφονται:

Α. Μόνο τα παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, ενώ διατηρείται η γεύση του

Β. Όλα τα παθογόνα και μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, ενώ διατηρείται η γεύση του

Γ. Όλα τα παθογόνα μικρόβια και τα περισσότερα μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, χάνει όμως τη γεύση του

Δ. Όλα τα παθογόνα μικρόβια και τα περισσότερα μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, ενώ διατηρείται η γεύση του

  1. Οι ιοί διαθέτουν:

Α. Πλασματική μεμβράνη        Β. Κάψα               Γ. Καψίδιο                          Δ. Κυτταρικό τοίχωμα

  1. Οι ιοί μπορούν να αναπαράγονται:

Α. Στο γάλα    Β. Σε κύτταρα του ξενιστή τους

Γ. Σε οποιοδήποτε κύτταρο         Δ. Στον αέρα

  1. Ομοιόσταση είναι η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.              Σ ή Λ

ΘΕΜΑ 2ο (3Χ25μ=75μ)

Α. Ποια παραδείγματα ομοιοστατικών μηχανισμών του ανθρώπινου οργανισμού γνωρίζετε;

Β. Ποιους δύο παθογόνους μύκητες γνωρίζετε και ποιες ασθένειες προκαλούν στον άνθρωπο;

Γ. Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ