ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΟΣΑ-ΟΣΑ. Δραστηριότητα πρακτικής και εξάσκησης με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις αριθμητικές ποσότητες (αριθμοί από το ένα μέχρι και το εννέα). Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εξασκηθούν στην αναγνώριση και την αντιστοίχιση αριθμών με τις αντίστοιχες ποσότητες. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ. Δραστηριότητα πρακτικής και εξάσκησης με στόχο την εξοικείωση των μαθητών …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ’ »