Ερευνητικό πρόβλημα

Είναι άραγε αλήθεια αυτό που είπε ο Ιουστινιανός όταν εγκαινιάστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας.

«Δόξα των Θεώ το καταξιωσάντι με τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά σε Σολομών».¨

«Δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να τελειώσω ένα τέτοιο έργο. Σε νίκησα Σολομώντα!»

Προσπαθήστε να απαντήσετε διερευνώντας το υλικό που σας δίνεται παρακάτω.