Συστήματα δυναμικής γεωμετρίας

Λογισμικά με τα οποία  προσεγγίζουμε δυναμικά την διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών. Τέτοια είναι το Cabri,  geogebra,  Geometry Sketchpad και άλλα. Ο χαρακτηρισμός  δηλώνει το αντίθετο του στατικού, του αμετάβλητου, και αναφέρεται στη δυνατότητα κίνησης και μεταβολής των σχημάτων. Το γεωμετρικό σχήμα θεωρείται ως μια μεταβαλλόμενη οντότητα, της οποίας κάθε φορά έχουμε και μια διαφορετική αναπαράσταση. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και το λογισμικό, είναι τέτοια  ώστε να μπορεί το παιδί να κατασκευάζει, να διερευνά και να μετασχηματίζει γεωμετρικά σχήματα. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει με εργαλεία του λογισμικού βασικά γεωμετρικά σχήματα της ευκλείδειας γεωμετρίας (δηλ. σημείο, κύκλο, ευθ. τμήμα, ημιευθεία και ευθεία), στοιχειώδεις κατασκευές (π.χ. τετράπλευρο, μεσοκάθετο, κλπ) και μετασχηματισμούς (π.χ. μετατόπιση, συμμετρία, περιστροφή). Επίσης, μπορεί να κατασκευάσει ένα οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα και να το επεξεργαστεί μετρικά (π.χ. μήκη πλευρών, περίμετρος, εμβαδόν, γωνίες).
Οδηγίες χρήσης για το Geometry Sketchpad συνοδεύουν το cd εγκατάστασης.
Επίσης δείτε περισσότερα στο https://blogs.sch.gr/papantonis/
Μια εφαρμογή για μεγαλύτερα παιδιά!

Σχετικά με Αλέξανδρος Ζαμπραΐλας

Δάσκαλος Επιμορφωτής Β΄επιπέδου στη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση