ΦΥΣΙΚΟΤΟΠΟΣ

'Ενας ιστότοπος με θέματα Φυσικής.. και όχι μόνο…ι

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

1) Σχεδιάζουμε όλες τις δυνάμεις πάνω στο σώμα που μελετάμε.(Αν έχουμε δύο σώματα που αλληλεπιδρούν σχεδιάζουμε και τις αντιδράσεις τους)

2)Ελέγχουμε το είδος της κίνησης που κάνει το σώμα.  Αν κάνει ΕΟΚ, τότε το πρόβλημα λύνεται με το σύστημα των εξισώσεων:  ΣF=0 (1) και Δx=υο. Δt.   (A «πακέτο» )

Αν κάνει ΕΟΜΚ, τότε λύνεται με το σύστημα   ΣF=m.α (1) ,  υ=υο+α.Δt  (2)  , Δx=υο.Δt +1/2 α.Δt (3)   (Β «πακέτο»)   3) Αν το κινητό κάνει πολλές κινήσεις εφαρμόζουμε τα αντίστοιχα «πακέτα» για κάθε κίνηση ξεχωριστά.

4) Αν μελετάμε δύο κινητά ,τότε για κάθε κινητό χρησιμοποιούμε το  κατάλληλο «πακέτο»

5) Παίρνουμε θετική φορά, τη φορά κίνησης

Τέλος θυμόμαστε πάντα τη γενική οδηγία,για κάθε πρόβλημα φυσικής.: Όταν σε μια εξίσωση έχω ΈΝΑΝ άγνωστο ,τον υπολογίζω.Αν έχω πάνω από ένα, πάω παρακάτω, προσπαθώντας να βρω και άλλες εξισώσεις με τους ίδιους αγνώστους , ώστε να λύσω σύστημα εξισώσεων.

Αφήστε μια απάντηση