Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου ΣΕΠ στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου με αρ. πρωτ. Φ.35/8598/1-12-2014 και ΑΔΑ: 6ΩΗΒ9-Κ23. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 05/12/2014 στα γραφεία της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά.

 

Αφήστε μια απάντηση