19 Δεκ 2010

Λόγοι του Ιωάννη Καποδίστρια

Συντάκτης: Μαρία Κρομμύδα | Κάτω από: Ιστορία

Καθώς τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας βαίνουν από το κακό στο χειρότερο και η μομφή στους περισσότερους πολιτικούς της χώρας για τις παθογένειές της εκφράζεται ενίοτε και με μορφές βίας, ίσως είναι ευκαιρία να εντρυφήσουμε στα λόγια και κυρίως στα έργα προσωπικοτήτων της ιστορίας μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ανάλογες συγκρίσεις. Ένα από αυτά τα πρόσωπα που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πορεία του τόπου είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Από την αξιόλογη εφημερίδα “Ορθόδοξος Τύπος” (αριθμός φύλλου 1766, 9 Ιανουαρίου 2009, σελίδα 6) αλίευσα μια αποστροφή λόγου του Ιωάννη Καποδίστρια αναφορικά με τους μισθούς ανθρώπων που κατέχουν υψηλά αξιώματα. Πρόκειται για αναδημοσίευση επιστολής του κ. Γεωργίου Αραμπατζή στην εφημερίδα Καθημερινή (28η Δεκεμβρίου 2008), η οποία απευθύνεται προς τους επαγγελματίες της πολιτικής.

“Ἐλπίζω”, αναφέρει ο Καποδίστριας, “ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ᾽ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγους μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλ᾽ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της”.
Ὑπενθυμίζω, σημειώνει ο επιστολογράφος, ὅτι ὁ Κυβερνήτης δὲν καταδέχθηκε ποτὲ νὰ δεχθεῖ μισθὸ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του, μὲ τὸ σκεπτικό: “ἐφʼ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν γιὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν”.

Πηγή: Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος (9 Ιανουαρίου 2009)

Όταν ο λαός υπόκειται σε οδυνηρές και δυσβάστακτες στερήσεις, είναι σκανδαλώδες οι άρχοντές του να εξακολουθούν να αμοίβονται με παχυλούς μισθούς.

Είναι ευκαιρία για τους πολιτικούς να αποδείξουν ότι διαθέτουν ψήγματα φιλότιμου, υλοποιώντας την παραίνεση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.

Ετικέτες:

Αφήστε μια απάντηση