ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05/2024 ΗΜΕΡΙΔΑ «Το Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνη Τρίτση” ως πεδίο Πρόληψης & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών»

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 15 05 24 FINAL Αντιγραφή

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α., όπως όλα τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Περισσότερες πληροφορίες