ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/01/2024 10:00Λήψη αρχείου

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α., όπως όλα τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Περισσότερες πληροφορίες