Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επιστήμη των πολιτών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων: εφαρμογή στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνη Τρίτση»

White Modern Travel Poster 2

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α., όπως όλα τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.


Περισσότερες πληροφορίες