Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Εκπαιδευτικό υλικό

Το ΚΠΕ δημιουργεί εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Α. Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες

Β. Οπτικοακουστικό υλικό

Γ. Έγγραφα – Έντυπα

Δ. Χρήσιμες συνδέσεις