Συνεργασίες

 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης:
  Περιφέρεια Ν. Αιγαίου,
  Δήμος Ρόδου
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Διεύθυνση Δασών
 • Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου
 • Α.Η.Σ. ΔΕΗ Σορωνής
 • Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
 • Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου
 • Οργανωμένες Εθελοντικές Οργανώσεις
 • Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
  WWF, MOM, HELMEPA, GREENPEACE, Μεσόγειος SOS, Αρκτούρος, Αρχελών
 • Τοπικά ΜΜΕ
 • Χορηγοί –τοπικοί επιχειρηματίες –μεγάλες εταιρίες