Εκπαιδευτικά προγράμματα

1. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα:
«Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων»

2. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα:
«Ποδηλάτες του δάσους»

3. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο-διήμερο πρόγραμμα:
«Αειφορία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

4. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο πρόγραμμα:
«Περιβάλλον και Διάστημα – Η χωματερή του διατήματος»

5. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο πρόγραμμα:
«Η αξία του νερού – Θαλάσσια οικολογία»

6. Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο πρόγραμμα:
«Ανακυκλώνω …με ρομπότ!»

Επισκέψιμοι χώροι – πεδία δράσης:

α) Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων β) Κοιλάδα πεταλούδων Ρόδου γ) Εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής 2ου Σ.Ε.Κ. Ρόδου δ) Πάρκο φωτοβολταϊκών ε) Ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο «Ίππαρχος» στ) ΥΣ Ρόδου – Ενυδρείο