Ποδηλάτες του δάσους

Ποδηλάτες του δάσους

Για μαθητές Δημοτικού(Ε΄& Στ΄), Γυμνασίου, Λυκείου

Ημερήσιο

  1. Επιλογή θέματος

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για την δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων βασίστηκε σε τέσσερις άξονες. Πρώτον το γεγονός ότι το κέντρο διαθέτει στην κατοχή του 27 ποδήλατα για να αξιοποιηθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεύτερον η πλούσια περιβαλλοντική αξία της περιοχής όπου πραγματοποιείται το μονοπάτι, της χλωρίδας και πανίδας της, τρίτον η ικανοποίηση των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απορρέουν από την ένταξη της μελέτης της περιοχής σε ένα πρόγραμμα Π.Ε. και τέταρτον η διαδρομή που ακολουθείται με τα ποδήλατα είναι εύκολα προσβάσιμη, ομαλή και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών.

  1. Διάρκεια προγράμματος
Θεωρητικό μέρος: 1 1/2 ώρες
Πρακτικό μέρος: 2 ώρες
Έκφραση – Αξιολόγηση: 1/2 ώρα
Σύνολο: 4 ώρες
  1. Βασικές έννοιες του προγράμματος

Ποδήλατο, μονοπάτι, χλωρίδα, πανίδα, αρωματικά φυτά, βότανα, προστασία περιβάλλοντος, αλληλεπίδραση, ανθρωπογενές περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, βλάστηση, φρύγανα, θάμνοι, δέντρα, οικοσύστημα.

  1. Διάρκεια προγράμματος: 9:00 – 13:00 (4 ώρες)
Α ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς (20 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ (20 λεπτά)
Γ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ (20 λεπτά)
Δ. Παρουσίαση θεωρητικού μέρους του προγράμματος (30 λεπτά)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Α. Προετοιμασία ποδηλάτων, έλεγχος φρένων, ταχυτήτων, ελαστικών και λοιπών  μερών.  (15 λεπτά)
Β. Περιβαλλοντικό μονοπάτι  (1 1/2 ώρα)
Γ. Επιστροφή στο κέντρο, εναπόθεση ποδηλάτων και κρανών, τελικός έλεγχος ( 15 λεπτά)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΚΠΕ
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας (10 λεπτά)
Β. Επέκταση – Καταγραφή απόψεων  (10 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση προγράμματος (10 λεπτά)

Ποδηλάτες του δάσους

Για μαθητές Δημοτικού(Ε΄& Στ΄), Γυμνασίου, Λυκείου

Διήμερο

1η Ημέρα

Έως 16:00
Άφιξη μαθητικής ομάδας στο ΚΠΕ Πεταλούδων, καλωσόρισμα από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας
16:00 – 17:00
Συνάντηση στην αίθουσα υποδοχής του ΚΠΕ. Γνωριμία της Π.Ο. του ΚΠΕ με τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση για το ρόλο, τη λειτουργία του ΚΠΕ και την εξέλιξη του προγράμματος.
17:00 – 18:30
Θεωρητική προσέγγιση του θέματος – Προβολή παρουσίασης: Εισαγωγή και προσέγγιση των εννοιών: ποδήλατο, αθλητική ποδηλασία, ποδήλατο και μεταφορές, περιβαλλοντικό μονοπάτι.
18:30 – 19:00
Κλείσιμο 1ης ημέρας προγράμματος, συζήτηση – αξιολόγηση πεπραγμένων και ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος στη συνέχεια. Αποχώρηση της μαθητικής ομάδας με προορισμό το ξενοδοχείο διαμονής.

2η Ημέρα

Α ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς (20 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ (20 λεπτά)
Γ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ (20 λεπτά)
Δ. Παρουσίαση θεωρητικού μέρους του προγράμματος (30 λεπτά)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Α. Προετοιμασία ποδηλάτων, έλεγχος φρένων, ταχυτήτων, ελαστικών και λοιπών  μερών.  (15 λεπτά)
Β. Περιβαλλοντικό μονοπάτι  (1 1/2 ώρα)
Γ. Επιστροφή στο κέντρο, εναπόθεση ποδηλάτων και κρανών, τελικός έλεγχος ( 15 λεπτά)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΚΠΕ
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας (10 λεπτά)
Β. Επέκταση – Καταγραφή απόψεων  (10 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση προγράμματος (10 λεπτά)