Ο μικρός ανακυκλωτής

Ο μικρός ανακυκλωτής, σε σχολικές μονάδες της Ρόδου (σε συνεργασία με δήμο Ρόδου-Ε.Ε.Α.Α.)

Διάρκεια: 9.00-11.00

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς – Προετοιμασία – Διάκριση σε ομάδες (10 λεπτά)
Β. Παρουσίαση θεωρητικής προσέγγισης και γενικών στοιχείων της εκπαιδευτικής δράσης – Τετράδιο εργασιών (20 λεπτά)
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Α. Επίδειξη διαχωρισμού υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση (10 λεπτά)
Β. Βιωματικά παιχνίδια ανακύκλωσης (30λεπτά)
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Α. Συμπλήρωση τετράδιο εργασιών (10 λεπτά)
Β. Συζήτηση – Προτάσεις επίλυσης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων  (5 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση προγράμματος (5 λεπτά)

Ενημέρωση εκπαιδευτικών

  • Η συμμετοχή των μαθητικών ομάδων (μέγιστο 50 μαθητές) στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη και ακολουθούνται οι κανόνες για σχολικές επισκέψεις  (στην περίπτωση που η δράση πραγματοποιείται εκτός σχολικής μονάδας). Είσοδος δωρεάν.
  • Η μετακίνηση με λεωφορείο επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες (στην περίπτωση που η δράση πραγματοποιείται εκτός σχολικής μονάδας).
  • Οι περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών φροντίζουν να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό για τα διαλείμματα (στην περίπτωση που η δράση πραγματοποιείται εκτός σχολικής μονάδας).
  • Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε και παράγεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων, διανέμεται δωρεάν.
  • Οι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των μελών της παιδαγωγικής ομάδας προς αποφυγή ατυχημάτων, ειδικά στα πεδία δράσης.
  • Σε περίπτωση κακοκαιρίας η δράση ολοκληρώνεται ή ακυρώνεται μετά από συνεννόηση με το ΚΠΕ Πεταλούδων.
  • Σε όλες τις επισκέψεις το ΚΠΕ Πεταλούδων διαθέτει φορητό φαρμακείο Α΄ βοηθειών και τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας έχουν πιστοποιημένα παρακολουθήσει σεμινάρια για επείγοντα περιστατικά σε σχολεία.