Ο κόσμος του νερού

Ο κόσμος του νερού, στο Ενυδρείο – Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (σε συνεργασία με Υ.Σ.Ρ.)

Διάρκεια: 9.00-11.00

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς – Προετοιμασία – Διάκριση σε ομάδες (10 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στους χώρους του πεδίου δράσης (10 λεπτά)
Γ. Παρουσίαση θεωρητικής προσέγγισης και γενικών στοιχείων της εκπαιδευτικής δράσης – Τετράδιο εργασιών (30 λεπτά)
Διάλειμμα
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Α. Εισαγωγή στο πεδίο δράσης, κανόνες ασφάλειας στο χώρο (5 λεπτά)
Β. Δραστηριότητες στο πεδίο δράσης – σύνδεση με θεωρία (20 λεπτά)
Γ. Βιωματικό παιχνίδι στο πεδίο (20 λεπτά)
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Α. Συμπλήρωση τετράδιο εργασιών (10 λεπτά)
Β. Συζήτηση – Προτάσεις επίλυσης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων  (5 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση δράσης (5 λεπτά)

Ενημέρωση εκπαιδευτικών

  • Η συμμετοχή των μαθητικών ομάδων (μέγιστο 40 μαθητές) στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη και ακολουθούνται οι κανόνες για σχολικές επισκέψεις. Είσοδος 1€.
  • Η μετακίνηση με λεωφορείο επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες.
  • Οι περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών φροντίζουν να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό για τα διαλείμματα.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε και παράγεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων, διανέμεται δωρεάν.
  • Οι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των μελών της παιδαγωγικής ομάδας προς αποφυγή ατυχημάτων, ειδικά στα πεδία δράσης.
  • Σε περίπτωση κακοκαιρίας η δράση ολοκληρώνεται ή ακυρώνεται μετά από συνεννόηση με το ΚΠΕ Πεταλούδων.
  • Σε όλες τις επισκέψεις το ΚΠΕ Πεταλούδων διαθέτει φορητό φαρμακείο Α΄ βοηθειών και τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας έχουν πιστοποιημένα παρακολουθήσει σεμινάρια για επείγοντα περιστατικά σε σχολεία.