Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων

Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων

Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

και Ειδικής Αγωγής

Ημερήσιο

1. Επιλογή θέματος

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για την δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος από το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων βασίστηκε σε τρεις άξονες.Πρώτον η γειτνίαση του κέντρου με την κοιλάδα των πεταλούδων και η εύκολη και γρήγορη μετάβαση από το κέντρο στο πεδίο, δεύτερον η πλούσια περιβαλλοντική αξία της περιοχής, της χλωρίδας και πανίδας της και τρίτον η ικανοποίηση των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απορρέουν από την ένταξη της μελέτης της περιοχής σε ένα πρόγραμμα Π.Ε.

2. Διάρκεια προγράμματος
Θεωρητικό μέρος: 1 1/2 ώρες
Πρακτικό μέρος: 2 ώρες
Έκφραση – Αξιολόγηση: 1/2 ώρα
Σύνολο: 4 ώρες
3. Βασικές έννοιες του προγράμματος
Βιότοπος, κοιλάδα, πεταλούδα, χλωρίδα, πανίδα, νερό, κάβουρας, κάμπια, χρυσαλλίδα, κουκούλι, αυγό, ζηδιά, κορμός, οικοσύστημα, αλληλεπίδραση
4. Διάρκεια προγράμματος: 9:00 – 13:00 (4 ώρες)
Α ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς – προετοιμασία – διάκριση σε ομάδες (30 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ – Εργαστήριο – Βοτανικός κήπος – Φωτοβολταϊκά & Γεωθερμία (30 λεπτά)
Γ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ και γενικών στοιχείων για την κοιλάδα (30 λεπτά)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Α. Εξέταση εντόμων – παρατήρηση νερού σε μικροσκόπιο στο εργαστήριο βιολογίας του ΚΠΕ στην κοιλάδα των πεταλούδων (15 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στο μουσείο φυσικής ιστορίας της κοιλάδας των πεταλούδων – Δραστηριότητες (30 λεπτά)
Γ. Περπάτημα – Ξενάγηση – Καταγραφή – φωτογράφιση  χλωρίδας και πανίδας  στο μονοπάτι της κοιλάδας των πεταλούδων (60 λεπτά)
Δ. Βιωματικό παιχνίδι «Σαρανταποδαρούσα- Ακούγοντας την Καρδιά της Φύσης» (15 λεπτά)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΚΠΕ
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας (10 λεπτά)
Β. Συζήτηση – Προτάσεις επίλυσης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων  (10 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση προγράμματος (10 λεπτά)

Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων

Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

και Ειδικής Αγωγής

Διήμερο

1η Ημέρα

Έως 16:00

Άφιξη μαθητικής ομάδας στο ΚΠΕ Πεταλούδων, καλωσόρισμα από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας
16:00 – 17:00
Συνάντηση στην αίθουσα υποδοχής του ΚΠΕ. Γνωριμία της Π.Ο. του ΚΠΕ με τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση για το ρόλο, τη λειτουργία του ΚΠΕ και την εξέλιξη του προγράμματος.
17:00 – 18:30
Θεωρητική προσέγγιση του θέματος – Προβολή παρουσίασης: Εισαγωγή και προσέγγιση των εννοιών: περιβαλλοντική εκπαίδευση, οικοσύστημα, αειφορία, αλληλεπίδραση, προστασία περιβάλλοντος, οικολογία, χλωρίδα και πανίδα περιοχής, βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες.
18:30 – 19:00
Κλείσιμο 1ης ημέρας προγράμματος, συζήτηση – αξιολόγηση πεπραγμένων και ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος στη συνέχεια. Αποχώρηση της μαθητικής ομάδας με προορισμό το ξενοδοχείο διαμονής.

2η Ημέρα

Α ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ
Α. Δραστηριότητα γνωριμίας με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς – προετοιμασία – διάκριση σε ομάδες (30 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ – Εργαστήριο – Βοτανικός κήπος – Φωτοβολταϊκά & Γεωθερμία (30 λεπτά)
Γ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ και γενικών στοιχείων για την κοιλάδα (30 λεπτά)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Α. Εξέταση εντόμων – παρατήρηση νερού σε μικροσκόπιο στο εργαστήριο βιολογίας του ΚΠΕ στην κοιλάδα των πεταλούδων (15 λεπτά)
Β. Ξενάγηση στο μουσείο φυσικής ιστορίας της κοιλάδας των πεταλούδων – Δραστηριότητες (30 λεπτά)
Γ. Περπάτημα – Ξενάγηση – Καταγραφή – φωτογράφιση  χλωρίδας και πανίδας  στο μονοπάτι της κοιλάδας των πεταλούδων (60 λεπτά)
Δ. Βιωματικό παιχνίδι «Σαρανταποδαρούσα- Ακούγοντας την Καρδιά της Φύσης» (15 λεπτά)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟ ΚΠΕ
Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας (10 λεπτά)
Β. Συζήτηση – Προτάσεις επίλυσης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων  (10 λεπτά)
Γ. Αξιολόγηση προγράμματος (10 λεπτά)