Λογοτεχνία, Φιλαναγνωσία, Δημιουργική Γραφή

Η λογοτεχνία μπορεί να συμβάλει στο ποσοστό που της αναλογεί στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής αγωγής και της αειφορικής παιδείας με έναν αποτελεσματικό τρόπο και να υποβοηθήσει τη Φιλαναγνωσία μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Το παιδί μέσω της εμπλοκής του με το βιβλίο και τις εικόνες  που αυτό παρασταίνει, κειμενικά είτε εικονογραφικά, του εντυπώνονται εκείνες οι στάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση σχετικών στάσεων και δεξιοτήτων.

προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:

α. Κατάρτιση ενός μικρού καταλόγου βιβλίων* –λογοτεχνικών και γνώσεων- για μικρά και για μεγάλα παιδιά με θέμα το περιβάλλον και την αειφορία. Στόχος: η δημιουργία σε κάθε  τάξη μια μικρής βιβλιοθήκης με βιβλία που το περιεχόμενό τους θα είναι σχετικό. Τίτλος βιβλιοθήκης: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

β. Προοπτικά θα μελετηθεί η δυνατότητα για τη δημιουργία Κινητής Αειφορικης Βιβλιοθήκης για να αξιοποιείται απο τις σχολικές μονάδες των νησιωτικών περιοχών εκτός Ρόδου.

γ. Ένα σεμινάριο-εργαστήριο με εθελοντές εκπαιδευτικούς το οποίο θα περιλαμβάνει δύο δράσεις, τις οποίες θα παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν όλοι (εναλλάξ). Το σεμινάριο  πέρα από ένα μικρό θεωρητικόπλαίσιο, θα περιλαμβάνει ένα εργαστήριο** με αφορμή κάποιο  λογοτεχνικό βιβλίο κι ένα δεύτερο με αφορμή ένα βιβλίο γνώσεων. Και τα δύο εργαστήρια θα περιλαμβάνουν δράσεις δημιουργικής γραφής μερικές των οποίων θα στοχεύουν και στην παρακίνηση για ανάγνωση και άλλων βιβλίων. Επίσης, θα περιλαμβάνουν τεχνικές για τη δημιουργία μικρών αυτοτελών κειμένων-ιστοριών με θέμα περιβαλοντικό-αειφορικό και με εργαλείο τα μικροβιβλία του Σελεστέν Φρενέ.

δ. Επίσης, στο εν λόγω σεμινάριο θα περιλαμβάνεται και μια δράση που συνδέεται με την ανάγνωση του οικοσυστήματος σε συσχέτηση με την ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή. Θέμα: Ο ΚΗΠΟΣ ή Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ..

Λογοτεχνία, Φιλαναγνωσία, Δημιουργική Γραφή

Διαβιβαστικό κείμενο