Εκδόσεις του ΚΠΕ

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει στην έκδοση των παρακάτω βιβλίων-υλικού: