Εθνικά δίκτυα

Το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου συμμετέχει ως συνεργαζόμενο ΚΠΕ στα παρακάτω Εθνικά-Θεματικά δίκτυα: