Δραστηριότητες

Επισκέψεις σχολείων

Δράσεις με σχολεία

Δράσεις με φορείς – οργανισμούς

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Βιβλικό Πάρκο