Β. Οπτικοακουστικό υλικό

Το ΚΠΕ δημιουργεί (κείμενα, παρουσιάσεις, ηχητικά δεδομένα, βίντεο, προγράμματα-παιχνίδια) για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Α. Έντυπα

 

Β.  Παρουσιάσεις

 

Γ.  Ηχητικά δεδομένα

 

Δ.  Βίντεο

 

Ε.  Προγράμματα – Παιχνίδια