Άξονες & εμβέλεια

Το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου ιδρύθηκε με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ και του Δήμου Πεταλούδων το 2003.

Στελεχώθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2004.

 

Άξονες Δράσης του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΝΗΛΙΚΕΣ στοχευμένες δράσεις σε ομάδες

 

Εμβέλεια

1.  Β/θμια Εκπαίδευση: Ανατ. Αττικής, Πειραιώς, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων

2. Α/θμια Εκπαίδευση: Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Δυτ. Αττικής