Συμμετοχή του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων σε πρόγραμμα Erasmus+

0

Συγγραφέας: Κ.Ε.ΠΕ.Α. Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Erasmus+, ΚΑ104 Αειφόρος Ανάπτυξη | , στις 10-11-2015

Κατά τα σχολικά έτη 2015-2017, το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων εκπονεί σχέδιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ο τίτλος του οποίου είναι: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη». Το σχέδιο αυτό  εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Ο φορέας που επιλέχθηκε ως εταίρος του σχεδίου μας είναι ο οργανισμός Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale (AMFI). Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει έδρα το Celano της Ιταλίας και ειδικεύεται στη διαχείριση των διεθνών  προγραμμάτων κατάρτισης. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κινητικότητας, εγκρίθηκε η μετακίνηση τριών μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. στο Celano προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του AMFI με τίτλο «Agriculture – Biological path». Το εν λόγω σεμινάριο θα διαρκέσει 7 ημέρες, από τις 17 ως τις 23 Απριλίου 2016.

Ο AMFI επιλέχθηκε ως εταίρος του σχεδίου μας επειδή το σεμινάριο που προσφέρει είναι θεματικά συναφές με τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Κέντρο μας. Επιπλέον, η έδρα του φορέα υποδοχής είναι η Ιταλία, η οποία είναι πρωτοπόρος χώρα στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και επομένως διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και υποδομές στον τομέα αυτόν.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στοχεύει στο να συνεχίσει να παρέχει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα επόμενα έτη αλλά και να τα εμπλουτίσει με νέα θέματα ενασχόλησης, όπως η αειφόρος ανάπτυξη με τη βοήθεια της βιολογικής γεωργίας. Η εμπειρία αυτή θα μας δώσει τα εφόδια να γίνουμε πιο αποδοτικοί στη διοργάνωση σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε ενηλίκους με προσανατολισμό το περιβάλλον σε συνδυασμό με τη βιολογική γεωργία. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του φορέα μας στο εν λόγω σχέδιο έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης και τη συσχέτισή τους με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η οποία στηρίζεται καθαρά στην αγροτική οικονομία. Έτσι, θα εφαρμοστούν στην πράξη οι νέες γνώσεις που αποκτηθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ευρωπαϊκής κινητικότητας. Στόχος μας επίσης είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων που έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και η ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα κινητικότητας αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση αυτών των νέων γνώσεων σε συνδυασμό με την προσφορά ποιοτικότερης διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που πρόκειται να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με την αειφορική διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ σχολικός κήπος) αλλά και στους ενήλικες που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογική γεωργία (ομάδες-στόχοι).

EU_flag-Erasmus_vect_POS

 

 

 

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων