Άρθρα με ετικέτα γεωμυθολογία

Ημερίδα Δια Βίου Μάθησης στο Κ.Π.Ε. Νέας Κίου. Το  Κ.Π.Ε. Νέας Κίου στο πλαίσιο των δράσεών του «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», δράση που  υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και τους εθνικούς πόρους,  διοργανώνει ημερίδα Δια Βίου Μάθησης ενηλίκων, […]