Άρθρα με ετικέτα αριθμοί και φύση

Η φύση έχει μεγάλα κέφια!!! Οι αριθμοί Fibonacci-το αριθμητικό σύστημα της φύσης Ας ασχοληθούμε με Μαθηματικά και συγκεκριμμένα την ακολουθία των αριθμών Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Oι  δύο πρώτοι αριθμοί Fibonacci είναι  0 και  1 Κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων  […]