Δίκτυα


KPElogo tel copy

To ΚΠΕ Νέας Κίου συμμετέχει στα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα.

 • “Βιοποικιλότητα- το εργαστήρι της ζωής” και
 • “Λίμνες, Πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε.” του ΚΠΕ Καστοριάς,
 • “Γεωμυθολογικά – γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια” και
 • “Κλιματικές αλλαγές – ακραία καιρικά φαινόμενα” του ΚΠΕ Στυλίδας,
 • “Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον” του ΚΠΕ Λαυρίου
 • “Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει” του ΚΠΕ Μολάων
 • “Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας” του ΚΠΕ  Φιλίππων
 • “Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση” του ΚΠΕ  Κόνιτσας
 • “Τουρισμός και περιβάλλον” του ΚΠΕ  Αρχανών
 • “Το μετάξι” του ΚΠΕ Σουφλίου
 • “Όταν η φύση δημιουργεί πολιτισμό” του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου
 • “Tα λιμάνια της Ελλάδας” του ΚΠΕ Δραπετσώνας
 • “Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία” του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου
 • “Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση” του ΚΠΕ Φιλίππων
 • “Πηγές” του ΚΠΕ ΣουφλίουΚαι στο  Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • “Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη” του ΚΠΕ Βιστωνίδας

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Βιοποικιλότητα

Η Βιοποικιλότητα είναι η κύρια φυσική πηγή που στηρίζει την ύπαρξή μας και τις επόμενες γενιές. Σκοπός του δικτύου είναι να ενεργοποιήσει τα παιδιά στην κατεύθυνση της ανάγκης για διατήρηση της βιοποικιλότητας και να αναπτύξει συμπεριφορές που θα συμβάλλουν σε μια αειφορική διαχείριση των φυσικών πηγών.

Λίμνες, Πηγές Έμπνευσης για προγράμματα Π.Ε.

lakenetim

 

Αντικείμενο του δικτύου αποτελεί η προσέγγιση των λιμναίων οικοσυστημάτων, η ανίχνευση των πρακτικών διαχείρισής τους και η ανάδειξη της αναγκαιότητας αξιοποίησής τους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Γεωμυθολογικά – Περιβαλλοντικά Μονοπάτια

 

Σκοπός του δικτύου αυτού είναι η μελέτη των αλλαγών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η ερμηνεία τους με τη συνδρομή της μυθολογίας. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται διεπιστημονικά, εξετάζοντας τη σχέση της μυθοπλασίας με τις γεωλογικές και κλιματικές αλλαγές.

Κλιματικές Αλλαγές – Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

 

Το δίκτυο αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές έννοιες όπως καιρός, κλίμα, κλιματική αλλαγή. Να γνωρίσουν ποια είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και πως αυτά επιδρούν στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ακόμη στόχος είναι η μελέτη των κλιματικών αλλαγών που συνέβησαν στο παρελθόν και των επιπτώσεων που είχαν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος. Αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Το δίκτυο αυτό στοχεύει στην ανάδειξη της άρρηκτης σχέσης που συνδέει περιβάλλον και πολιτισμό, και ιδιαίτερα στην ανάδειξη της σημασίας της προστασίας και της συνετής διαχείρισης των αρχαιοτήτων από τις τοπικές κοινωνίες. Οι μαθητές μέσα από το δίκτυο αυτό επιδιώκεται να αντιληφθούν την πολλαπλή αξία των αρχαιολογικών χώρων για ένα βιώσιμο μέλλον και να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της αξιοποίησής τους.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συντονιστής: ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει


ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας

Το παιχνίδι και η αισθητική αγωγή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική διαδικασία που σχετίζεται με τις τέχνες και αποσκοπεί :

● Να δημιουργεί στάσεις απέναντι στην καλλιτεχνική δημιουργία , πολιτιστική κληρονομιά

● Απόκτηση γνώσεων, κριτικών ικανοτήτων

● Στη διαμόρφωση μια στάσης απέναντι στους συνανθρώπους, στη φύση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις αρνητικές επεμβάσεις στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα από το τρίπτυχο γνωρίζω-μπορώ-νιώθω.

 

EΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

kpe omnroupolns

Όταν η φύση δημιουργεί πολιτισμό.

 

EΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

kpe soufliou1

Το Μετάξι.

EΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εθνικός συντονιστής: ΚΠΕ Βιστωνίδας

kpe bistonidas“Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη”

Το orienteering είναι δραστηριότητα προσανατολισμού και τήρησης της κατεύθυνσης, με τη χρήση πυξίδας και χάρτη. Στο παρόν δίκτυο αναδεικνύεται η εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, η δεξιότητα του προσανατολισμού, της χρήσης χαρτών και της δημιουργίας διαγραμμάτων δηλαδή η δεξιότητα της γεωαναφοράς, ως γνωστικής διαδικασίας,
θεωρείται εξίσου σημαντική με τη δεξιότητα της ανάγνωσης και της γραφής, του λόγου και της εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών.
Η άποψη αυτή δεν είναι ξένη στους εκπαιδευτικούς, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το orienteering αποτελεί παράδοση ως άθλημα αλλά και είναι ενσωματωμένο σε σχολικά προγράμματα και δραστηριότητες.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μεθοδολογικό εργαλείο ανακαλυπτικής μάθησης και ομαδοσυνεργατικής δράσης στο φυσικό ή το αστικό περιβάλλον.
Το orienteering ως δραστηριότητα προσανατολισμού και τήρησης της κατεύθυνσης, ενθαρρύνει τη λήψη αποφάσεων , ασκεί νου και σώμα.
Μέσα από τη χαρά της περιπέτειας αλλά και τη συγκίνηση της εύρεσης των σημείων ελέγχου οικολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος καλλιεργούνται στάσεις και κώδικες συμπεριφοράς θετικές στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Εν κατακλείδι, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από το orienteering δεν αποκαθιστώνται από την τεχνολογία, απεναντίας εφοδιάζουν με δια βίου εργαλεία και χειραφετούν το σύγχρονο άνθρωπο από την αυξανόμενη τεχνολογική εξάρτηση.
Εντούτοις, στην ελληνική πραγματικότητα διαπιστώνεται ένα σοβαρό έλλειμμα στην εκπαίδευση χρήσης και εφαρμογής αυτών των εργαλείων καθώς και μιας διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών.
Άξονας, επομένως, του δικτύου, τίθεται η διττή προσέγγιση της χρήσης πυξίδας και χάρτη (orienteering), ως αθλητική δραστηριότητα και ως εργαλείο
α) στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε. και
β) στη διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος.

 Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *