Περιγραφή έργου

Together Everyone Achievies More (TEAM)

Το Νηπιαγωγείο Κεντριού συμμετέχει κατά το τρέχον και το επόμενο σχολικό έτος (2017-18 και 2018-19) ως εταίρος σε Σχέδιο Σύμπραξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 του Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα:
Together Everyone Achieves More (TEAM). Κωδικός δράσης: 2017-1-EL01-KA219-036156.

Στην ομάδα σχολείων που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα συμμετέχουν ένα ακόμα νηπιαγωγείο από την Ελλάδα ως συντονιστής του έργου (110ο Νηπιαγωγείο Αθηνών) και τρία σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα από τη Φινλανδία, τη Λετονία και το Βέλγιο.

Λογότυπο έργου

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα φιλικό, ενεργό, δημιουργικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό σχολείο. Ένας χώρος έρευνας, μάθησης και προβληματισμού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειες για την ενίσχυση των καλών σχέσεων στην σχολική κοινότητα. Σκοποί μας είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη γλώσσα τους, να εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους εντός και εκτός σχολείου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, θα ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών αυτών και θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές που βελτιώνουν τις σχέσεις παιδιού – γονιών – σχολείου εισάγοντας τρόπους καλύτερης κατανόησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Θα παραχθούν άυλα και υλικά προϊόντα (Parents Activity Book), τα οποία θα συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο, διότι η συνεργασία σχολείου – οικογένειας αποτελεί ζητούμενο και στόχο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 

Αφήστε μια απάντηση