Οδηγίες για συμμετοχή στον 35ο ΠΜΔΧ

• Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην
κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό
τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών:

https://exams.eex.gr/

• Για την εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού απαιτείται η
συναίνεση τόσο του μαθητή, όσο και του κηδεμόνα του στους όρους του
Διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό στη φάση της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο
μαθητής και ο κηδεμόνας του τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται
στην κατάλληλη φόρμα που του γνωστοποιείται πριν την οριστικοποίηση της
εγγραφής του.
• Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΧ.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή
του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eex.gr, αλλά και στο τηλέφωνο
της ΕΕΧ: 210-38.21.524.
• Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για
την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ότι αφορά στο
Διαγωνισμό.
• Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα
επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).

• Η υποψήφιοι με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαγωνισμού,
αποκτούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μόνο μέσω αυτών θα είναι εφικτή η
σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και
σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε άλλον.
• Τα θέματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού, που
είναι διαφορετική για κάθε τάξη.
• Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων διεξαγωγής του και γι
αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό τόσο από τον μαθητή, όσο και από τον κηδεμόνα
του το κείμενο συναίνεσης το οποίο αποτελεί προυπόθεση για την εγγραφή στον
διαγωνισμό.
• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας γίνεται με απόλυτη εναρμόνιση στην
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην:
Ένωση Ελλήνων Χημικών,
Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα,
τηλέφωνα: 210-38.21.524, 210-38.29.266,
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eex.gr
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eex.gr

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ακόλουθο έγγραφο:


Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση