Λύσεις πολλαπλής επιλογής 32ου ΠΜΔΧ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2018)

(είναι οι προτεινόμενες από την ΕΕΧ)

1.β      2.α      3.β       4.α      5.α     6.δ       7.α          8.δ          9.α        10γ

11.α     12.α    13.α     14δ     15β     16β     17γ         18γ          19γ         20α

21.β     22γ     23α      24δ     25γ    26β     27α        28α         29β        30δ

31α      32α     33γ       34α     35γ    36α     37α       38γ          39δ       40β

Αφήστε μια απάντηση