Σχηματισμός ηφαιστείου

Πρόκειται για προσομοίωση που παρουσιάζει  τη γέννηση ηφαιστείου σε περιοχή σύγκλισης τεκτονικών πλακών.

Οι τεκτονικές πλάκες πληριάζουν λόγω «σπρωξίματος» που υφίστανται από τα ρεύματα του μάγματος στο μανδύα.

Πρόκειται για μία από τις θεωρίες που εξηγούν την κίνηση των λιθοσφιαρικών πλακών, η οποία πλέον αμφισβητείται ως προς την ορθότητά της. Θεωρείται πιο πιθανό η κίνηση των τεκτονικών πλακών να οφείλεται στη βαρύτητα.

Η βαρύτητα προκαλεί βύθισμα των άκρων των πλακών, εστίες μειωμένης πίεσης στο μάγμα κάτω από τις πλάκες, τοπική τήξη του μάγματος και κίνηση του γειτονικού μάγματος προς αναπλήρωηση του κενού.  Η Γη δεν παράγει αρκετή θερμότητα ώστε να κρατά συνεχώς το μάγμα σε κατάσταση τήξης.

Αφήστε μια απάντηση