«Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου» (Διαχείριση σεισμικού κινδύνου/πυρκαγιάς στο σχολείο) •

https://blogs.sch.gr/koutidis/files/2021/09/Σύνταξη-Σχεδίου-Έκτακτης-Ανάγκης-του-Σχολείου-1.docx