Ξυπόλυτη Τάξη Εν Δράσει

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΠΟΜΠΥ ΦΙΣΣΕΡ :

Διδασκαλία Ζατρικίου, εκμάθηση κανόνων σκακιού…

Ζατρίκιον και συναισθηματική νοημοσύνη