3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» 2019 – 2020

ΘΕΜΑ:

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και του 3oυ Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για μαθητές/μαθήτριες Π.E. & Δ.Ε.-σχ.έτους 2019-2020.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 106579/ΓΔ4/02-07-2019 και 171660/Δ2/04-11-2019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του υπ. αρ. 44/13-10-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Bravo schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2019-2020 που διοργανώνει η QualityNet Foundation και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων και σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

H QualityNet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και διοργανώνει τον 3ο σχολικό διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΣΒΑ) με τίτλο «Bravo schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για να υλοποιήσουν σχέδια δράσης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε προαιρετική βάση και τον 3ο σχολικό διαγωνισμό.

  • Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo schools εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» και αποτελεί το επιστέγασμα της όλης δραστηριότητας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αλλάξουν τον κόσμο μας.
  • Στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής & περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους.
  • Με τη συμμετοχή στο Bravo schools δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους, αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές τους στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας & στο World’s Largest Lesson και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους ν’ αλλάξουν τον κόσμο.