Το 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ιστορία

Το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας ιδρύθηκε με την υπ.απ. Δ4/419/24-8-2001 ( ΦΕΚ 1131 τ. Β΄/ 30-8-2001) ως 3ο ΤΕΕ Καρδίτσας. Με την υπ.απ. 81646/Δ4/10-08-06 ( ΦΕΚ 1444 τ. Β΄/2006) το 3ο ΤΕΕ Καρδίτσας  μετατράπηκε σε 3ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας.  Οι τομείς και οι ειδικότητες του νέου σχολείου καθορίστηκαν με την υπ. απ. 62172/Δ4/14-6-2007( ΦΕΚ 1101 τ. Β΄4-7-2007). Τέλος, το 3ο ΕΠΑΛ μετονομάστηκε σε 2ο ΕΠΑΛ  Καρδίτσας με την υπ.απ. 35654/Δ4/29-3-2010 ( ΦΕΚ 412/τ. Β΄/ 12-4-2010).

 

Από το 2001 (έτος ίδρυσης του σχολείου) έως και το 2011, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, Διευθυντής του σχολείου διετέλεσε ο κ. Βασίλης Καλκαντζής (Γεωπόνος), ενώ για μικρά χρονικά διαστήματα στην έκταση της δεκαετίας διευθυντές διετέλεσαν επίσης οι κ.κ. Βασίλης Στεφανόπουλος (Γεωπόνος)  και Δημήτρης Μπίτσιος( Ηλεκτρολόγος). Κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του σχολείου Υποδιευθυντής υπήρξε ο κ. Θωμάς Κουτσόπουλος (Οικονομολόγος), ο οποίος και χάθηκε πρόωρα. Τιμής ένεκεν το γραφείο Καθηγητών του σχολείου ονομάστηκε « Αίθουσα Θωμά Χ. Κουτσόπουλου».

Το Σεπτέμβριο του 2011 τη Δ/νση του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας ανέλαβε ο  κ. Αναστάσιος Τσίρας  (Μηχανολόγος), ο οποίος συνεχίζει στην ίδια θέση έως και σήμερα. Στην Υποδιεύθυνση του Σχολείου βρίσκονται ο κ. Ντούρας Κων/νος (Οικονομολόγος) και ο κ. Υφαντής Αθανάσιος (Γεωπόνος).

ΤΟΜΕΙΣ

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών