ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ένα ρυθμικό παιχνίδι για τους μαθητές των μικρών τάξεων!

Προτεινόμενη δραστηριότητα: μ’ ένα κρουστό όργανο παίζουμε μπερδεμένα τα ρυθμικά σχήματα και τα παιδιά βρίσκουν σε ποια εικόνα αντιστοιχεί το ρυθμικό σχήμα που ακούν.

Μπορούν να επαναλάβουν τη ρυθμική ανάγνωση των σχημάτων χτυπώντας τα χέρια τους ή κάποιο κρουστό όργανο που θα τους έχουμε μοιράσει.

Μπορούμε επίσης μαζί με τα παιδιά να βρούμε κι άλλες λέξεις για το Πάσχα και να χτυπήσουμε το ρυθμικό τους σχήμα.

Καλή διασκέδαση!


Αφήστε μια απάντηση